Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Tirsbæk Bakker A/S

Cvr. nr.: 30696980

Havneparken 14B, 3.

7100 Vejle

Mailadresse: lp@tirsbaekbakker.dk

 

Hvad er formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Er du kunde, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne kommunikere med dig, når du kontakter os via vores kontaktformular, telefon eller e-mail. Vi behandler ligeledes dine oplysninger i forbindelse med dit køb eller leje af vores ejendomme/grunde.

 • Ved køb eller leje af vores ejendomme/grunde udgør retsgrundlaget nødvendigheden i at kunne behandle dine personoplysninger af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Retsgrundlaget for behandling, herunder opbevaring, af dine oplysninger som led i købet eller lejemålet af vores ejendomme/grunde, er vores retlige forpligtelse til overholdelse af anden lovgivning f.eks. bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
 • Retsgrundlaget for behandlingen ved din henvendelse er dit samtykke eller vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 6, stk. 1, litra f.

Dine oplysninger bliver behandlet af vores administrationsselskab Juulsbjerg Ejendomme A/S, som er en del af vores koncern. Retsgrundlaget for overførsel og behandling af dine personoplysninger er her vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Er du vores samarbejdspartner eller kommende samarbejdspartner, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kommunikere med dig i forbindelse med vores (fremtidige) samarbejde.

 • Retsgrundlaget for eksisterende samarbejdspartnere er nødvendigheden i at kunne behandle dine personoplysninger af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som eksisterende eller fremtidig samarbejdspartner er desuden dit samtykke eller vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og opretholde kommunikationen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Til formålene nævnt i afsnittet ovenfor og afhængig af årsagen og midlet til kommunikationen, behandler vi almindelige personoplysninger om dig, eksempelvis:

 • Navn og adresse
 • E-mail og telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Yderligere personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din kommunikation med os
 • Personoplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med vores databehandlere, der behandler oplysningerne på vores vegne. De personoplysninger, vi har indsamlet eller modtaget om dig, deles kun i det omfang, det er nødvendigt, for at udmønte aftalen med den enkelte databehandler. Alle vores databehandlere behandler dine personoplysninger, som vi er ansvarlige for, i henhold til vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end til opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Vi kan også dele personoplysninger med vores eksterne rådgivere, f.eks. byggekonsulenter, ejendomsmæglere, revisorer og advokater, samt offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

Dine oplysninger bliver behandlet af vores administrationsselskab Juulsbjerg Ejendomme A/S, som er en del af vores koncern.

 

Hvornår overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere, som er beliggende i USA og Storbritannien:

 • Udbydere, der bistår med teknisk drift af bl.a. vores hjemmeside, herunder udbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionaliteten.

Storbritannien er ifølge EU Kommissionens tilstrækkelighedsvurdering, jf. databe-skyttelsesforordningens artikel 45, et sikkert tredjeland, idet det har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
For USA kan vi oplyse, at overførsler til databehandlere og underdatabehandlere i disse lande sker under iagttagelse af gyldige garantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, eller lignende databehandleraftaler. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne eller databehanderaftlerne eller en liste over vores nuværende databehandlere og underdatabehandlere, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i første afsnit.Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, eller som vi modtager gennem vores samarbejdspartnere, f.eks. mæglere. Personoplysningerne kan også blive indsamlet automatisk, f.eks. via din digitale adfærd (bl.a. cookies).

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt.

 • Personoplysninger som fremgår af købskontrakter, gemmer vi i løbende år plus fem år, jf. reglerne i bogføringsloven.
 • Personoplysninger som vi modtager fra dig, vil blive gemt i tre måneder, hvorefter de slettes.
 • Personoplysninger som fremgår af underskrevne skøder, vil ligeledes blive gemt i tre måneder, hvorefter de slettes.
 • Personoplysninger om dig, som bruges i forbindelse med en verserende sag, opbevares indtil sagen er afsluttet.
 • Om sletning af personoplysninger, der stammer fra cookies, henvises til vores cookiedeklaration i vores Cookiepolitik.
 • Personoplysninger kan gemmes i en længere periode, hvis vi kan godtgøre et legitimt behov for at gemme dem.
 • Personoplysninger, som vi har modtaget i forbindelse ved vores samarbejde, slettes, når vi ikke længere har et legitimt behov for at gemme dem.

 

Hvordan kontakter vi dig om ændringer i behandlingen af dine personoplysninger?

Vi opdaterer denne privatlivspolitik løbende, så du kan altid følge med i eventuelle ændringer i vores behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig til løbende at orientere dig på vores hjemmeside, således at du altid ved, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Hvilke rettigheder har du?

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at transmittere personoplysninger, dvs. at du kan få dine personoplysninger udleveret eller overført til en anden dataansvarlig.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling.
 • Du har altid ret til at trække afgivet samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, ved at skrive til os på den mail, der er angivet øverst i denne privatlivspolitik.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Selvom du trækker dit samtykke tilbage, kan vi i visse tilfælde fortsætte vores behandling, hvis behandlingen er baseret på et andet lovligt retsgrundlag. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

 

Du har ret til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.